અજબ-ગજબ

અજબ-ગજબ

Data leaked by millions of FB users – was your information leaked? Check like this In Gujarati

Data leaked by millions of FB users લાખો એફબી વપરાશકર્તાઓ દ્વારા લીક થયેલ ડેટા: શું તમારી માહિતી લીક થઈ હતી?

Read More
અજબ-ગજબ

This is how smartphone apps extract user data via location tracking

This is how smartphone apps extract user data via location tracking લંડન: સ્માર્ટફોન યુઝર્સ એપ્લિકેશન્સ અને સેવાઓને આપેલી કેટલીક પરવાનગીના

Read More
Translate »